TRA CỨU-THANH TOÁN HÓA ĐƠN-ĐÓNG TIỀN NƯỚC
 NGUYỄN VĨNH PHÚ

Chủ tịch HĐQT
kiêm Giám Đốc

 


______________________

  THỜI GIAN LÀM VIỆC

Sáng: 7h30' - 11h30'
Chiều: 1h30' - 5h30'
Ngày nghỉ: Chiều thứ 7
                  và Chủ nhật______________________