1. Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

- Địa chỉ: Số 01 đường Đội Cấn, tổ 8 P. Nguyễn Trãi, TP Hà Giang,T. Hà Giang.

- Điện thoại: 02193866204

2. Thông tin về doanh nghiệp được thoái vốn:

- Tên đầy đủ: Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang

- Trụ sở chính: Số 34, đường An Cư, tổ 5, P. Trần Phú, TP. Hà Giang

- Điện thoại: 0219.3866358

- Vốn điều lệ: 11.760.450.000 đồng

- Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước; Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông; Thoát nước và xử lý nước thải,…

3. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

4. Phương thức thoái vốn: Bán đấu giá công khai thông qua tổ chức tài chính trung gian là Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

5. Cổ phần chào bán thông qua đấu giá

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông

- Số lượng cổ phần chào bán: 176.406 cổ phần

- Mệnh giá cổ phần chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 16.655 đồng/cổ phần

6. Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá do CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia ban hành

7. Thời gian và địa điểm phát đơn, đăng ký cụ thể như sau:

- Tại CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia: Từ 09h00 ngày 21/05/2018 đến chậm nhất 16h00’ ngày 08/06/2018 (Sáng từ 09h00’đến 11h00’; Chiều từ 13h00’ đến 16h00’, các ngày làm việc)

- Tại CTCP Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang: Từ 13h00 ngày 06/06/2018 đến chậm nhất 11h00 ngày 08/06/2018 (Sáng từ 09h00 đến 11h00; Chiều từ 13h00 đến 16h00)

8. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt cọc:

- Thời gian: Từ 09h00’ ngày 21/05/2018 đến chậm nhất 16h00’ ngày 08/06/2018 (Sáng từ 09h00’đến 11h00’; Chiều từ 13h00’ đến 16h00’, các ngày làm việc)

- Phương thức: Nộp tiền mặt trực tiếp tại CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia hoặc chuyển khoản theo thông tin trong Quy chế bán đấu giá cổ phần.

9. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá:

- Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu hoặc gửi qua bưu điện chậm nhất 11h00’ ngày 14/06/2018 tại: CTCP CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

- Hoặc bỏ trực tiếp vào hòm phiếu từ 09h00 đến 09h30 ngày 15/06/2018 tại: CTCP CẤP THOÁT NƯỚC TỈNH HÀ GIANG

10. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá

- Thời gian: 09h30 ngày 15/06/2018

- Địa điểm tổ chức bán đấu giá: CTCP Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang

(Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá trên website: www.irs.com.vn).

Tập tin đính kèm:

1. CV của UBCKNN

2. Ban CBTT

3. CV xac nhan CP tu do chuyen nhuong

4. BCTC KToan Nam 2016

5. BCTC KIEM TOAN 2017

6.QD_1785_UBND_tinh phe duyet chu truong thoai von

7.QD phê duyệt GTDN, giá khởi điểm

8. Quy che ban dau gia

9. Thong bao thoi gian dang ky dau gia

10. QĐ sửa đổi Quy che ban dau gia

11. Ho so Dang ky pdf