Báo cáo kết quả xét nghiệm thành phẩm trong nước sinh hoạt

Dữ liệu đã cập nhật
 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Hà Giang trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về kết quả xét nghiệm thành phẩm trong nước sinh hoạt.
       
      Thời gian thử nghiệm: Năm 2019
     
       Nơi gửi mẫu: Nguyễn Văn Đạt - Công ty CP cấp thoát nước tỉnh Hà Giang - Tổ 5, P. Trần Phú, tỉnh Hà Giang
     
      Phiếu kết quả kiểm nghiệm:


STT Nội dung Xem
1 Phiếu kết quả 5/6-4/7/2019 Xem phiếu
2 Phiếu kết quả 3/7-9/8/2019 Xem phiếu
3 Phiếu kết quả 14/8-23/8/2019 Xem phiếu
4 Phiếu kết quả 10/9-18/9/2019 Xem phiếu
5 Phiếu kết quả 23/9-30/9/2019 Xem phiếu