1.BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
(Năm báo cáo: 2015)
Bài đăng lúc 4:17 PM ngày 21/04/2016
2.BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(Năm báo cáo: 2016)
Bài đăng lúc 8:24 AM ngày 20/04/2017
 NGUYỄN VĨNH PHÚ   

            Chủ tịch HĐQT  
     kiêm Giám đốc công ty   

 


______________________

  THỜI GIAN LÀM VIỆC

Buổi sáng:từ 7h30'đến 11h30'
Buổi chiều: từ 1h30'đến 4h30'
Ngày nghỉ: Thứ 7
                  và Chủ nhật______________________