Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật lúc 16h30' ngày 25/06/2021
 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Hà Giang trân trọng thông báo tới quý cổ đông của công ty kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào tháng 6/2021 như sau:
       
      
     
      Danh mục đính kèm:


STT Nội dung Download
1 Biên bản, nghị quyết đại hội Tải về