Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021

Cập nhật lúc 14h30' ngày 08/06/2021
 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Hà Giang trân trọng thông báo tới quý cổ đông của công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào tháng 6/2021 như sau:
       
      
     
      Danh mục đính kèm:


STT Nội dung Download
1 Tài liệu Đại hội Tải về