1. Về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu NHG (Bài đăng lúc 2:55 PM ngày 10/08/2016)

2. Về việc chuyển quyền sở hữu cổ đông sáng lập (Bài đăng lúc 8:55 AM ngày 19/09/2016)

3. Báo cáo giao dịch của cổ đông sáng lập (Bài đăng lúc 10:55 AM ngày 6/10/2016)

4. Báo cáo giao dịch của cổ đông nội bộ (Bài đăng lúc 10:55 AM ngày 6/10/2016)

5. Thông báo ngày chốt DS dự ĐHCĐ (Bài đăng lúc 08:55 AM ngày 4/03/2017)

6. Ngày chốt DSCĐ để thực hiện quyền trả cổ tức (Bài đăng lúc 11:15 AM ngày 26/04/2017)

7. Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 (Bài đăng lúc 8:15 AM ngày 04/05/2017)

8. Thông báo giao dịch của cổ đông sáng lập (Bài đăng lúc 9:15 AM ngày 19/06/2017)

9. Báo cáo giao dịch của cổ đông sáng lập (Bài đăng lúc 16:15 PM ngày 17/07/2017)

10. Hợp đồng kiểm toán (Bài đăng lúc 10:15 AM ngày 06/11/2017)

11. Thông báo v/v chấm dứt tư cách công ty đại chúng(Bài đăng lúc 15:45 PM ngày 05/02/2018)

12. CBTT về việc thoái vốn tại CTCP cấp thoát nước tỉnh Hà Giang(Bài đăng lúc 13:45 PM ngày 11/05/2018)

13. CBTT về việc Đăng ký doanh nghiệp lần 6(Bài đăng lúc 3:45 PM ngày 11/11/2020)
 NGUYỄN VĨNH PHÚ

Chủ tịch HĐQT
kiêm Giám Đốc

 


______________________

  THỜI GIAN LÀM VIỆC

Sáng: 7h30' - 11h30'
Chiều: 1h30' - 4h30'
Ngày nghỉ: Thứ 7
                  và Chủ nhật______________________