NGUYỄN VĨNH PHÚ

Chủ tịch HĐQT
kiêm Giám Đốc

 


______________________

  THỜI GIAN LÀM VIỆC

Sáng: 7h30' - 11h15'
Chiều: 1h30' - 4h30'
Ngày nghỉ: Thứ 7
                  và Chủ nhật______________________