Đại hội cổ đông thường niên 2019

Cập nhật lúc 11h17' ngày 10/04/2019
 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Hà Giang trân trọng thông báo đến toàn thể Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2019.
       
      Thời gian: 07h30, Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2019
     
       Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 34 đường An Cư, p. Trần Phú, TP Hà Giang, Hà Giang
     
      Danh mục tài liệu:


STT Nội dung Download
1 Tài liệu Đại hội Tải về
2 Thư mời họp Tải về
3 Giấy ủy quyền Tải về
4 Nghị quyết ĐHCĐ TN năm 2019 Tải về
5 Biên bản ĐHCĐ TN năm 2019 Tải về