Đại hội cổ đông thường niên 2023

Cập nhật lúc 08h30' ngày 20/4/2023
 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Hà Giang trân trọng thông báo đến toàn thể Cổ đông chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2023.
       
      Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc hồi 13h15'ngày 19 tháng 4
     
       Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 34 đường An Cư, p. Trần Phú, TP Hà Giang, Hà Giang
     
      Danh mục tài liệu:


STT Nội dung Download
1 Tài liệu đại hội Tải về
2 Biên bản họp Tải về
3 Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 Tải về