Đại hội cổ đông thường niên 2024

Cập nhật lúc 17h30' ngày 19/4/2024
 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Hà Giang trân trọng thông báo đến toàn thể Cổ đông kết quả Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2024.
       
      Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc hồi 13h15'ngày 19 tháng 4
     
       Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 34 đường An Cư, p. Trần Phú, TP Hà Giang, Hà Giang
     
      Danh mục tài liệu:


STT Nội dung Download
1 Tài liệu đại hội Tải về
2 Nghị quyết đại hội Tải về
3 Biên bản đại hội Tải về